Wszystkie oferowany towary objęte gwarancją producenta.

Staramy się dokładać wszelkich starań, aby oferowane towary były wolne od jakichkolwiek wad. Jeślli mimo wszystko znajdziesz powód do zareklamowania zakupionego towaru prosimy o postępowanie zgodnie z opsem poniżej - przyspieszy to przeprowadzenie procesu reklamacyjnego.

Przed odbiorem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie nosi oznak możliwego uszkodzenia w transporcie. Jeśli przesyłka nosi znaki przepakowania lub uszkodzenia zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki i kontakt z nami, lub spisanie protokołu o szkodzie w obecności kuriera.

Reklamacje można wysyłać formą mailową na:  biuro@bkshop.pl

lub formą pisemną na adres:

BKshop, ul. Stawowa 91, 43-400 Cieszyn

Możesz również skorzystać z formularza zamieszczonego poniżej.

Reklamacja powinna zawierać:

- imię, nazwisko (nazwę firmy) i adres
- adres e-mail i telefon kontaktowy
- datę zakupu i dowód zakupu (faktura lub paragon)
- nazwę reklamowanego produktu
- opis wady, powód reklamacji i propozycję przeprowadzenia reklamacji

W przypadku niejasności, lub braku informacji koniecznych do przeprowadzenia reklamacji, będziemy się z Tobą kontaktować.

Dokładamy wszelkich starań, aby proces reklamacyjny trwał jak najkrócej, nie dłużej jednak niż 30 dni od otrzymania reklamacji. Informacja o zakończeniu reklamacji będzie Ci przekazana formą pisemną na adres mailowy lub pocztą tradycyjną.