Adres kontaktowy

BKshop (magazyn firmy Melkib)

ul. Stawowa 91

43-400 Cieszyn

Siedziba firmy

BKshop service s.r.o.
Hasičská 930/53, Hrabůvka
700 30 Ostrava

Numer identyfikacyjny: 64609774

VAT UE: CZ64609774

Tel. +48 33 355 40 41

@: biuro@bkshop.pl